Allmänna Tävlingsvillkor

  1. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Det krävs även att du är minst 10 år gammal. Är du under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling i samband med att du skickar in ditt bidrag.
  2. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på internet.
  3. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
  4. Ansvarig för tävlingen är: Storsjöbadet.
  5. Tävlingen pågår från och med 30 september 2013 till och med 6 oktober 2013.
  6. Vinnare är de deltagare som svarat rätt på frågorna, vars deltagande kommit tävlingens ansvariga tillhanda innan senaste tävlingsdag och vars motivering juryn finner bäst.
  7. Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av anställda på Storsjöbadet eller Östersunds kommun. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
  8. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
  9. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post. Vinnaren kommer också att med för- och efternamn samt ort publiceras på internet. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
  10. Storsjöbadet och Östersunds kommun tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Storsjöbadet. Storsjöbadet tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.