Svettas som en romare

I vår romerska bastu möter du antikens badritualer. Det betyder ångbastu i 40-45 gradig värme. Allt inramat av pelare och mosaik.

Romarna tog badandet på allvar. Därför importerades caldarium efter grekiskt koncept. I ett caldarium låg vattenångan het mot kroppen och renade huden. Att renas var viktigt i romarrikets bad, kallade termer.

Romersk-bastu

Ungefärlig lufttemperatur just nu 45°C