Poollivräddarutbildning

Efter du har blivit godkänd som poollivräddare kan du arbeta som badvakt på badhus och simhallar.

Förkunskapskrav:

 • Du ska vara 17 år fyllda
 • Du ska utan simglasögon kunna plocka upp ett föremål från botten
 • Du ska under den senaste sexmånadersperioden avlagt godkända prov för delfinen guld
 • Kunna ta sig upp från bassängen på en kant som är minst 30cm ovanför vattenytan, tre gånger i följd
 • Kunna hoppa fothopp från minst 1 meters höjd
 • Kunna dyka ifrån en startpall
 • Du ska vara frisk enligt SLS hälsodeklaration

Kursinnehåll:

 • SLS som organisation
 • Vattenlivräddning
 • Kundservice
 • Juridiska aspekter
 • Systematiskt förebyggande säkerhetsarbete
 • Första hjälpen
 • Examination
 • Övrig tid

Kurstid 40 timmar

Kursavgift: 8200:- ink moms (inkl. kurslitteratur)

Antal deltagare: minst 6 st, max 12 st

Avbokning skall ske senast 3 veckor innan kursstart därefter debiteras full kursavgift.

Medlemskap i SLS ingår, genom den är du försäkrad under utbildningstiden.

Håll utkik här för att se om vi har några kurser på gång.

Badvärd