Öppet utan restriktioner!

Publicerades 8 februari, 2022

Från och med den 9 februari kommer bland annat kravet på 10kvm/person att upphöra. Det betyder att vi inte längre kommer att några restriktioner på hur många gäster vi får ta in på vår anläggning. I och med detta så startar vi även upp aufgussittningarna på relaxen igen! Aufgusschemat hittar ni här.

Dessa rekommendationer gäller fortfarande:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
  • Vuxna som inte har vaccinerat sig bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder som att undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

Välkommen in!