Maxantal

Publicerades 12 juni, 2020

Som ett led i att undvika trängsel på vår anläggning och tillsammans hjälpas åt att begränsa smittspridningen har vi beslutat att tillsvidare sätta ett maxantal på 300 badgäster som finns inne på anläggningen. Nås maxantalet kommer vi att begränsa insläppet av nya badgäster enligt principen ”en ut – en in”.

Tack för ert överseende med detta!