Omklädningsrum pojkar

Detta omklädningsrum är i första hand till för babysim och simskola.